آدرس ایمیل:
HRF1357[at]YAHOO[dot]COM

کلاسهای روز یکشنبه مورخه ۱۱ آبان ماه اینجانب تشکیل نخواهد شد. برنامه کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی دانشگاه آزاد: لینک  

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 دانشکده فنی لینک

جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری : کتاب اکسل ۲۰۰۷  به حجم ۱۲ مگ کتاب مبانی کامپیوتر و فناوری

اسلاید های آموزشی درس آزمایشگاه شبکه دانشگاه آزاد: – آموزش نصب DHCP – آ»وزش نصب Web Server – آموزش نصب Ftp Server – آموزش نصب RRAS   فایل آموزش شبکه  حجم 15 مگ

عدم تشکیل کلاس یکشنبه مورخه ۱۱ آبان

بدون نظر

کلاسهای روز یکشنبه مورخه ۱۱ آبان ماه اینجانب تشکیل نخواهد شد.

برنامه کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.


جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی

بدون نظر

جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی دانشگاه آزاد:

لینک

 


جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1

بدون نظر

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 دانشکده فنی

لینک


جزوه درس برنامه سازی پیشرفته و درس شی گرایی

بدون نظر
  • جزوه درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد

  • جزوه درس برنامه سازی پیشرفته  II  دانشکده فنی

  • جزوه درس شی گرایی دانشگاه علمی کاربردی

دانلود


جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری

بدون نظر

جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری :

کتاب اکسل ۲۰۰۷  به حجم ۱۲ مگ

کتاب مبانی کامپیوتر و فناوری


عدم تشکیل کلاس

بدون نظر

با سلام

کلاس آزمایشگاه شبکه شنبه 93/5/18 ساعت 14 تشکیل نمیگردد.


اسلاید های آموزشی درس آزمایشگاه شبکه

بدون نظر

اسلاید های آموزشی درس آزمایشگاه شبکه دانشگاه آزاد:
آموزش نصب DHCP
– آ»وزش نصب Web Server
– آموزش نصب Ftp Server
– آموزش نصب RRAS

 

فایل آموزش شبکه  حجم 15 مگ