آدرس ایمیل:
HRF1357[at]YAHOO[dot]COM

کلیه کلاسهای روز چهارشنبه مورخه ۹۳/۰۸/۲۱ روز پنج شنبه مورخه ۹۳/۰۸/۲۲ تشکیل نخواهد شد.  

کلاسهای روز یکشنبه مورخه ۱۱ آبان ماه اینجانب تشکیل نخواهد شد. برنامه کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی دانشگاه آزاد: لینک  

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 دانشکده فنی لینک

جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری : کتاب اکسل ۲۰۰۷  به حجم ۱۲ مگ کتاب مبانی کامپیوتر و فناوری

عدم تشکیل کلاس

بدون نظر

کلیه کلاسهای

روز چهارشنبه مورخه ۹۳/۰۸/۲۱

روز پنج شنبه مورخه ۹۳/۰۸/۲۲

تشکیل نخواهد شد.

 


عدم تشکیل کلاس یکشنبه مورخه ۱۱ آبان

بدون نظر

کلاسهای روز یکشنبه مورخه ۱۱ آبان ماه اینجانب تشکیل نخواهد شد.

برنامه کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.


جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی

بدون نظر

جزوه درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی دانشگاه آزاد:

لینک

 


جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1

بدون نظر

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 دانشکده فنی

لینک


جزوه درس برنامه سازی پیشرفته و درس شی گرایی

بدون نظر
  • جزوه درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد

  • جزوه درس برنامه سازی پیشرفته  II  دانشکده فنی

  • جزوه درس شی گرایی دانشگاه علمی کاربردی

دانلود


جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری

بدون نظر

جزوه درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری :

کتاب اکسل ۲۰۰۷  به حجم ۱۲ مگ

کتاب مبانی کامپیوتر و فناوری


عدم تشکیل کلاس

بدون نظر

با سلام

کلاس آزمایشگاه شبکه شنبه 93/5/18 ساعت 14 تشکیل نمیگردد.